ZWO ZWODe ZWO

Vanuit de zendingsgedachte streeft ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) er naar  een missionaire gemeente te zijn. Een gemeente met aandacht en zorg voor de noden in de wereld. Aandacht voor  onrecht, discriminatie, armoede en uitbuiting. De ZWO-commissie maakt zich sterk voor overdracht van kennis en kapitaal naar arme landen in gang te zetten, zodat dit leidt tot menswaardiger verhoudingen tussen arm en rijk.

ZWO kaars.
Als liturgische bijdrag wordt op acht zondagen per jaar de ZWO- kaars aangestoken, als symbool van onze verbondenheid met de broeders en zusters, dichtbij en ver weg. Wij spreken bij het aansteken van de ZWO - kaars de wens uit, dat het licht van deze kaars het symbool mag zijn van onze bewuste keuze voor de naaste. De kaars wordt dan specifiek aangestoken voor het land waar dan voor gecollecteerd wordt.

ZWO maaltijden
De ZWO probeert twee maaltijden per jaar te organiseren waarvan de opbrengst bestemd is voor het project “de Kleine Arbeider

ZWO-winkelDe ZWO heeft een winkel opgezet waarin mensen duurzame en eerlijke producten kunnen kopen, zodat we structureel vorm kunnen geven aan de campagne Kies Bewust van Kerk In Actie en mensen bewust willen maken van een eerlijke handel. De opbrengst van de winkel wordt ook dit seizoen besteed aan Het KIA project : de kleine arbeider.

Publicatie
We publiceren diverse artikelen in het kerkblad en op deze website zoals de aankondiging van collecten voor ZWO, informatie over eerlijke handel, Oiko-credit, World Servants-, Solidaridad- en Kerkinactieprojecten.
Wij verspreiden folders voor collecten voor Werelddiaconaat en Zending en bezorgen het tijdschrift “Vandaar” bij de abonnees (4 x per jaar).

Wij vagen tevens aandacht voor “Kerk in Actie”. In de ingang in de Hof (bijgebouw Hofkerk) en bij de ingang van de kerkzaal in Nieuw Perspectief kunt u de volgende zaken in de daarvoor bestemde verzameldozen doen.
a. Brillen
B. Mobieltjes (zie onder)
C. Postzegels en briefkaarten
Gebruikte brillen en mobieltjes kunnen na een eventuele reparatie nog een prima herbestemming krijgen. De inzameling van postzegels en briefkaarten is al jarenlang een goedlopende actie en levert veel geld op! Wij vragen daarom uw steun voor deze acties. Laten we samen zorgen voor flinke zendingen ten behoeve van Kerk in Actie te Utrecht.

Oud handgereedschapOud handgereedschap of de naaimachine die in de weg staat, hoeft u niet weg te gooien. Stichting Gered Gereedschap weet er raad mee. Stichting Gered Gereedschap is een landelijke vrijwilligersorganisatie die gereedschap inzamelt, opknapt en op aanvraag verstuurt naar ontwikkelingsprojecten. Op veel plaatsen in de wereld is het niet makkelijk om aan gereedschap te komen. Of je nu stoelen maakt, kleding naait of huizen bouwt; goed gereedschap is een eerste vereiste om er ook daadwerkelijk je brood mee te kunnen verdienen. In veel landen moet gereedschap geïmporteerd worden. Dat maakt de aanschaf van gereedschap tot een kostbare zaak. En lastig, want veel geld is er vaak niet. Tegelijkertijd wordt er  bij ons inNederland veel overcompleet gereedschap weggegooid. Stichting Gered Gereedschap brengt vraag en aanbod bij elkaar, door overcompleet gereedschap in Nederland in te zamelen, op te knappen en aan te bieden aan kleinschalige organisaties in ontwikkelingslanden. Voordat het gereedschap wordt opgeknapt, selecteert de Stichting alles wat aan materiaal binnenkomt. Zodat ze er zeker van zijn dat er alleen kwalitatief goed gereedschap het land verlaat. Tuingereedschap, fietsgereedschap en doorgeroest gereedschap wordt niet door Gered Gereedschap ingezameld.
Inzamelpunt: André Meijer, Hoeksterpad 1

Oude MobieltjesVeel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Kerk in Actie krijgt voor veel mobieltjes maximaal €3,50 per stuk. Geld dat we goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven. De ingezamelde mobieltjes worden door het bedrijf Eeko nagekeken, zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. Ze worden met name in Afrika en Azië op de markt gebracht waar het GSM netwerk vele malen betrouwbaarder is dan het ‘vaste’ net en er veel vraag is naar de goedkopere recycle-toestellen. Wilt u ook oude cartridges (inktpatronen) sparen voor Kerk in Actie? Voor elke bruikbare cartridge (origineel) ontvangt Kerk in Actie een vergoeding van het bedrijf Eeko. Alle merken en typen inkt- en tonercartridges zijn welkom. De inzameling van postzegels, kaarten, oude mobieltjes en oude cartridges gebeurt op de zondagen wanneer ook de ZWO-winkel open is. Deze zondagen staan in de agenda van Twalûd, onze app en deze website vermeld. Bij de ZWO-winkel staan manden. U kunt hierin uw gespaarde materiaal doen.
Alvast hartelijk dank!

Neem contact met ons op via:
 

terug