Diaconie Diaconie

Eén van de kerntaken van een diaken is 'dienen'. Dat kan tot uiting komen in de Eredienst tijdens de viering van het Heilig Avondmaal, maar een diaken heeft ook een taak in de samenleving. Hij fungeert als antenne vanuit de kerk en signaleert armoede, misstanden in de samenleving en helpt waar dat mogelijk is. Vanuit deze diaconale gedachte willen we niet alleen kerkleden, maar àllen die hulp nodig hebben, de helpende hand bieden. De diaconie heeft contacten met de burgerlijke gemeente en met allerlei maatschappelijke instanties.
Vanuit de diaconie en ZWO worden zaken geregeld, zoals : het eetcafe, autovervoer door mede kerkgangers, het ouderen kerstfeest, bloemen in de kerk en een groet thuis, een telefooncirkel, de groene kerk, het verjaardagfonds, en inzameling voor de voedselbank.

RuilboekenkastIn de hal van Nieuw Perspectief hebben we de ruilboekenkast geplaatst met de bedoeling dat deze gevuld wordt met boeken van onze kerkleden, en dat ook kerkleden hier weer een boek kunnen  meenemen om te lezen. Nu staat er al een mooi aantal boeken, maar er kunnen er nog wel wat bij.
Het is de bedoeling dat de ruilboekenkast gevuld wordt  door u, met:
 • boeken die u graag wilt delen met andere mensen,
 • boeken die betekenis voor u hebben door de inhoud ervan,
 • boeken die u aanspreken,
 • boeken waar u wat van geleerd heeft,
 • boeken die u ontroeren,
 • boeken die uw (geloof)verdieping hebben gegeven,
 • boeken die u op een ander spoor hebben gebracht (en dat kunnen natuurlijk ook streekromans zijn).
Heeft u thuis in de kast nog een boek staan waarvan u vindt dat het eigenlijk  ook door andere mensen gelezen moet worden en u kunt er  afstand van doen, dan zouden wij het leuk vinden dat u dat boek meeneemt naar Nieuw Perspectief en in de boekenkast in de hal plaatst.
U kunt zo, iets van uzelf  “laten zien” en “delen”  zonder dat daarmee uw naam wordt prijsgegeven. In de ruilboekenkast komen boeken te staan van geestelijk leven tot mooie romans of avontuurlijke verhalen tot literaire boeken. De ruilboekenkast wordt zo geen opslagplaats van overtollige boeken, maar een hoekje met inhoud! Wij verwachten wel dat de boeken  nog netjes zijn.

VerjaardagsfondsAls kerk willen we midden in de samenleving, midden in de wereld staan. Ook het verjaardagfonds wil hier een steentje aan bijdragen, door te helpen bij rampen waar ook ter wereld. Te denken valt aan natuurrampen, maar ook aan vluchtelingen-stromen in oorlogsgebieden. Zo’n veertigtal vrijwilligers bezoeken de jarigen in onze gemeente. Naast een felicitatie met een mooie kaart, wordt een kleine bijdrage gevraagd voor dit fonds. Het fonds heeft ook nog een ander doel; namelijk omzien naar elkaar in geval van nood. Daarom noemen we het ook wel rampenfonds. Blijdschap mondt op deze manier dus ook uit in naastenliefde. Om dit gestalte te geven hebben de bezoek(st)ers naast de kaart ook een envelopje mee voor uw bijdrage.
Bij vraag om hulp bij rampen (en dat gebeurt de laatste tijd nogal eens) is de diaconie namelijk hierdoor direct in staat, geld beschikbaar te stellen. De laatste jaren zijn bedragen gedoneerd aan bijvoorbeeld: de situatie in Zuid Soedan, Ebola in West Afrika en noodhulp voor mensen in Syrië. Fijn dat er zoveel mensen bereid zijn zich hiervoor in te zetten en geweldig dat er elke keer weer zo,n mooi bedrag binnenkomt.
De contactpersoon van het fonds is de heer Cees Goodijk  
(We hebben wel weer een aantal vrijwilligers voor komend seizoen nodig. Wilt u zich aanmelden dan kan dit ook bij de heer Goodijk).

Vakantieweken in het nieuwe Roosevelthuis te Doorn

De diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde voor 2500 mensen. Jaarlijks organiseert de werkgroep Roosenvelthuis een Friese vakantieweek voor  mensen die enige zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ieder jaar  ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Daarom worden deze diaconale vakanties ook wel 'Vakanties met Aandacht' genoemd.
Informatie (zowel voor helpers, verzorgers als gasten) kunt u verkrijgen bij: Grietje de Haan, tel. 472768

Voedselbank TytsjerksteradielNaast de collectes voor de voedselbank organiseren we ook  drie maal per jaar een inzameling van voedsel. Deze inzamelingen vinden plaats op bidstond, dankstond (en de zondagen erna) en tijdens de openluchtdienst. Door de voedselbank te ondersteunen, stellen we  deze in staat om wekelijks voedselpakketten samen te stellen voor die mensen die niet voldoende geld hebben om te voorzien in de primaire voedselbehoeften. De voedselpakketten zijn geen extraatje, maar broodnodig. Bij een inzamelactie  kunt u duurzaam voedsel  inleveren.
Te denken valt aan bijvoorbeeld: Rijst , macaroni, tandpasta, blik vruchten, koffie, thee, jam, houdbare melk, enzovoort.
Door uw bijdrage kunnen mensen in nood geholpen worden en verspilling worden voorkomen.
Contactpersoon: Klaas Krol

Vluchtelingenhuis “ It Jouke Douma hûs ”De diaconie heeft in februari 2017 een huis aan de Reitsmaweg gekocht voor vluchtelingen. Vanaf maart 2017 woont daar naar volle tevredenheid een jong vluchtelingengezin uit Eritrea.
De begeleiding van het gezin is in eerste instantie in handen van Vluchtelingenwerk en waar nodig helpen enkele vrijwilligers van onze kerk. Maar als Vluchtelingenwerk zich terugtrekt, is het werk vaak nog niet gedaan en zullen wij als diaconie hen verder helpen.
Het is een mooi initiatief om mensen in nood te kunnen helpen. We hopen dat andere kerken ons voorbeeld zullen volgen, zodat statushouders die nu nog  in verschillende asielzoekerscentra verblijven, als gezin onder  één dak kunnen wonen.
Contactpersoon: Kor Stoppels,

Stichting de Kleine Arbeider“Elke dag laden mijn vader en ik onze kar vol met koopwaar. Die spullen verkopen we in de buurt om zo de kost te verdienen. Mijn vader werkt van 7 uur ’s ochtends tot 3 uur ’s middags. Ik werk zelf van 8 tot 11 uur. Dan ga ik naar huis en maak me klaar om ’s middags naar school te gaan. Ik vind veel vakken leuk. De drie leukste vakken vind ik sociale studies, daarna wiskunde en dan kunst. Ik studeer om vooruit te komen in het leven. Ik heb twee dromen: rechten studeren of modeontwerper worden. Op zaterdag ga ik altijd naar een bijeenkomst van mijn school. Daar leren we over politiek. Het is fout dat mensen het onderste uit de kan willen, gebruik maken van kinderarbeid”, John Mario (11 jaar).
Onderwijs en een school die past bij de kinderen
Als je het schoolgebouw van FPT (Fundación el Pequeño Trabajador) binnenloopt, word je vrolijk van de kleuren, de lichte ruimtes en grote ramen. In de buurt van de basisschool is een aparte school voor vaktrainingen die FPT aanbiedt. Ook daar tref je grote ramen en kleurig geverfde wanden. De school biedt basisonderwijs aan 120 (werkende) kinderen vanaf 6 jaar. De kinderen zijn hier niet ingedeeld op leeftijd maar op niveau, omdat sommigen pas op latere leeftijd instromen. Als ze de basisschool afronden, kunnen ze een eenvoudige vaktraining volgen. Zo’n 80 jongeren leren om kaarten, cadeauartikelen, agenda’s en ecologisch papier te maken. Hun zelfgemaakte producten worden vervolgens verkocht en een deel van de inkomsten mogen ze zelf houden. Een aantal jongeren beheert een internetcafé en een groep jonge moeders runt een cafetaria bij de school.
Yolanda Ulfman , namens de ZWO-commissie.

Telefonisch spreekuur.
In de samenwerkende gemeenten (het SAGE overleg) van Trynwalden, Tytsjerk en Hurdegaryp is gesproken over een telefonisch spreekuur voor de dorpen Trynwalden, Tytsjerk en Hurdegaryp.
De bedoeling is het volgende:
 • Het telefonisch spreekuur is bestemd  voor het hele dorp, kerkelijke en niet kerkelijke mensen uit onze gemeenten.
 • Het telefonisch spreekuur is bestemd  voor stille hulp: bij financiële nood.
Er kan dan hulp geboden worden in de vorm van natura hulp.
 • Telefonisch spreekuur op elke woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.
 • Start vanaf april 2018. Het telefoonnummer is 06-51946513
 • Bij urgente gevallen kan men de voicemail inspreken, binnen 24 uur wordt er teruggebeld naar de beller.

U kunt de diaconie bereiken op en de ZWO op


 
 

terug