Jeugd en jongeren Jeugd en jongeren

Jeugd en jongeren 4 - 24 jaar 
Er wordt veel voor en door de jeugd georganiseerd.: JeugddienstenJeugd diensten zijn anders dan de andere diensten. Het zijn diensten die speciaal gericht zijn op de jeugd in de kerk. Thema’s in de dienst sluiten aan bij de tijd van nu. Voor de muzikale begeleiding in deze diensten hebben we regelmatig medewerking van onze eigen enthousiaste band Generation U of van andere enthousiate bands.
Speel je zelf in koor, heb je een idee voor een thema of zou je het leuk vinden om te helpen bij de organisatie van een jeugddienst? Spreek ons gerust aan in de kerk of neem contact met ons op. Mail naar Marten ( ) of Anneke ( de kerkapp, website en Twalûd word je op de hoogte gehouden van de jeugddiensten, en hou ook de flyers en posters in de gaten. Jong en oud is van harte welkom.

Tienerdienst 2.0We starten weer met de tienerdiensten. Tijdens de kerkdienst buigen tieners zich op een creatieve manier over verhalen of thema’s uit de bijbel. Wil je meedoen, geef je op bij Anneke van der Kooi. Kijk verder voor de data van de tienerdienst in Twalûd of op de website of kerkapp.

Kinderdienst


Zit jij op de basisschool? Dan kun je (bijna) elke zondag naar de kinderdienst. Je gaat met de leiding van je groep tijdens de kerkdiensten naar de eigen ruimte. Hier ga je samen met de andere kinderen aan de slag, meestal met het onderwerp dat ook in de kerkdienst behandeld wordt. Je praat er samen over, een Bijbelverhaal wordt verteld of voorgelezen en daarna kan er geknutseld, gepuzzeld of een spel gedaan worden. Nieuwsgierig geworden? Kom dan ook naar de kinderdienst.
Klik hier voor het kinderlied van maart 2018.

Clubwerk
Voor de jeugd van 8 tot 12 jaar (groep 6, 7 en 8 van de  basisschool) wordt er  één keer per twee weken club gehouden in het clublokaal.  Knutselen, spelletjes doen staan centraal op de clubavonden. Als afsluiting van het clubseizoen is er vaak een super leuk en gezellig clubkamp. Kom jij ook op de club?
Uitnodigingen worden op school uitgedeeld.

Tienerclub 
Tijdens het winterseizoen is er tienerclub voor jongeren van 12 tot 15 jaar. Je kunt bijkletsen met je vrienden of vriendinnen. Aan de hand van thema's willen we op een eenvoudige wijze je laten nadenken over het geloof en worden de thema's verder uitgewerkt met verschillende activiteiten en leuke spellen. Aan het eind van de avond is er altijd gelegenheid voor lekker napraten, tafelvoetbal- of andere spelletjes en iets eten en te drinken.. Hou je telefoon in de gaten voor de uitnodiging. Heb je zelf vragen neem dan contact op met Ellie van Slooten.

JeugdhonkVoor het jeugdhonk zoek we nog vrijwilligers!
Hiervoor zijn we in gesprek met jong volwassenen die ervaring hebben met het Jeugdhonk uit het verleden en enthousiast zijn. Deze avonden hebben geen verplichte thema’s maar een leuk en gezellig samen zijn. Even bijkletsen en een ontspannen aansluiting op het clubwerk voor de jeugd uit de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs. Zodra er meer bekend is wordt dit gecommuniceerd in Twalûd, via onze website of via de kerkapp

Belijdeniscatechese
Weet je het al zeker, of aarzel je nog om van harte je doop te beamen en je geloof te belijden? Misschien heb je nog heel veel vragen, maar zie je er een uitdaging in om met anderen je te verdiepen in de weg die God met ons gaat. Dan is deelnemen aan de belijdeniscatechese een mooie gelegenheid om die verdieping aan te gaan. Ook als het voor jou nog lang niet duidelijk is of je aan het einde van deze leerweg ook  komt tot een van harte: JA! Graag nodig ik een ieder uit die in alle vrijheid wil groeien in haar/zijn geloof. De belijdeniscatechese wordt gegeven door ds. Geke Westra.

Worldservants
In 2017 zijn een groep van 12 jongeren op reis geweest naar Malawi met de World Servants. Ze hebben ruim 1,5 jaar actie gevoerd om het benodige geld bij elkaar te krijgen. Een impressie van hun acties:


Klik op de film om deze te bekijken.Kerk en ik.
Deze jongerengroep (25-35 jaar) komt één keer in de maand samen om te praten over de dingen die jongeren bezighouden, je geloof, de kerk, en ons dagelijks leven. De betekenis van ‘de Kerk en ik’ ligt besloten in de vragen wat de kerk voor mij betekent en wat ik kan beteken voor de kerk. Als groep kiezen we tijdens het seizoen zelf de onderwerpen voor de avonden.Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar  en je krijgt een uitnodiging voor de eerste avond.

Aan de bak met het geloof          
Alle gemeenteleden, ouders maar ook pakes en beppes, kunnen deze bak lenen. De bak wordt thuis bezorgd en na een maand weer opgehaald. Hoe doe je dit? Samen even de tijd nemen om de betekenis van God in je leven te ontdekken en door te geven aan je kinderen. Hiervoor is er het project: ‘Aan de bak met het geloof’. Twee bakken zijn gevuld met boekjes, muziek en spelletjes voor de kinderen en hun ouders. Boekjes met verhalen, over de kerk en geloofsopvoeding.. Op deze wijze willen we iets aan het geloofsleven van kinderen bijdragen. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens een bak thuis hebben, neem dan contact op met Anneke van der Kooi.

Samenwerking Jeugdcollege en FCJT
Het jeugdcollege ontvangt vanuit de gemeente Tytsjerksteradiel ondersteuning bij het uitvoeren van haar taak. Dit gebeurt door het FCJT, Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel. Zij stellen materialen beschikbaar voor de clubs, b.v. de knutselkoffers. Ook organiseren ze activiteiten zoals de survival, de playbackshows, tieneravonden, en jeugd- doemiddagen. In samenwerking met VNN, Kearn en de gemeente Tytsjerksteradiel is ze actief met alcohol en drugspreventie. Al deze activiteiten worden gedurende het winterseizoen bekent gemaakt in Twalûd en via de website.
 
Jeugd- en jongerendiensten Marten Polet  
Tienerdienst 2.0:  Anneke van der Kooi 
Kinderdienst Marieke Breukers
Kinderoppas Anneke Henstr
  Teatske Wagenmakers
Clubwerk Ellie van  Slooten
Tienerclub                               Ellie van Slooten
World Servants Marten Polet
  Johan Osinga
Belijdenis catechese Geke Westra 
Jongeren
gespreksgroep
Anneke van der Kooi 
De Kerk en ik Anneke van der Kooi

terug